YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Avukat Ayşe AKTAŞ

Başkan Yardımcısı

Deniz Arslan CURA

Genel Sekreter

Avukat Erkan KEMER

Sayman

Özlem MEMİŞ

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Ali KESKİN

İdari İşler Sorumlusu

Sabriye SERTEL

DENETLEME KURULUMUZ

Denetleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Bilgen TANELİ

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Prof. Dr. Ziya ÖZER

Denetleme Kurulu Asıl Üye

Ömer AYBAR