YÖNETİM KURULUMUZ

Genel Sekreter

Sabine Sibel Ölçüoğlu

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler

Şennaz AYBAR

Sayman

Erkan KEMER

Başkan Yardımcısı

Özlem MEMİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Deniz Arslan CURA

DENETLEME KURULUMUZ

Denetleme Kurulu Asil Üye

Prof. Dr. Ziya ÖZER

Denetleme Kurulu Asil Üye

Prof. Dr. Bilgen TANELİ

Denetleme Kurulu Asil Üye

Prof. Dr. Teoman CORDAN